Ogłoszenie o zwołaniu Posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 15 października 2020 roku

Zarząd Janusz PV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 389 § 1 Kodeksu spółek handlowych przekazuje  ogłoszenie o zwołaniu Posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 15 października 2020 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Podjęte uchwały:

- uchwała  o odwołaniu Prezesa

- uchwała o powołaniu nowego Prezesa

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Zarządu na dzień 15 października 2020 roku

Zarząd Janusz PV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje ogłoszenie o Zebraniu Zarządu na dzień 15 października, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Podjęte uchwały:

- uchwała w sprawie ustanowienia oddziału Spółki w Krakowie ul. Zygmuntowska 10, 31-314 Kraków

- uchwała w sprawie ustanowienia oddziału Spółki w Marezie ul. Długa 45A, 82-500 Mareza

Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Zarządu na dzień 22 października 2020 roku

Zarząd Janusz PV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje ogłoszenie o Zebraniu Zarządu na dzień 22 października, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Podjęte uchwały:

- uchwała w sprawie powołania Prokurenta Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 października 2020 roku

Zarząd Janusz PV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2020 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Podjęte uchwały:

- uchwała w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

- uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki

- uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statusu Spółki